Saturday, December 6, 2008

the reception~

unfortunately im in a rush..
na kene balek uma da..
so..
let the pictures speaks for itsef kay folks..
hehehe~
the 2 dayangs..

lil cutie...
=)

2 comments:

:: p R i n c E s S _ N :: said...

new hair...look so garang...tp malatopp beb...

a thirah i m said...

hehhehe..
garang ke mcm singa..
jiji (adik emi) panggil kte singa..
jahatt~